لوستر آویز زیما مدل آذرخش 1

 • برند: زیما
 • مدل: آذرخش 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 70 سانتی متر که قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 10 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل تارا 1

 • برند: زیما
 • مدل: تارا 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 10 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل کرشمه 1

 • برند: زیما
 • مدل: کرشمه 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: اس ام دی
 • ارتفاع: قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد
 

لوستر آویز زیما مدل کندو 1

 • برند: زیما
 • مدل: کندو 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 50 سانتی متر که قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 15 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل کیهان 1

 • برند: زیما
 • مدل: کیهان 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 80 سانتی متر که قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل گیتی 1

 • برند: زیما
 • مدل: گیتی 1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 50 سانتی متر - قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل لاینر آرش 1

 • برند: زیما
 • مدل: لاینر آرش 1
 • نوع نصب: آویز _ کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 18 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل لاینر بیتا 1

 • برند: زیما
 • مدل: لاینر بیتا 1
 • نوع نصب: آویز - کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل لاینر تابان 1

 • برند: زیما
 • مدل: لاینر تابان1
 • نوع نصب: آویز کابلی
 • ارتفاع: قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 15 متر مربع
 • ریموت: دارد
 

لوستر آویز زیما مدل لاینر روناک 1

 • برند: زیما
 • مدل: لاینر روناک1
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 40 سانتی متر - قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل نگار 2

 • برند: زیما
 • مدل: نگار 2
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 85 سانتی متر که قابل تنظیم می باشد
 • جنس بدنه: ورقه های استنلس استیل آینه ای که با قطعات کریستال تراش خورده پوشانده شده است
 • میزان روشنایی: 12 متر مربع
 • ریموت: دارد

لوستر آویز زیما مدل نگین 6

 • برند: زیما
 • مدل: نگین 6
 • نوع نصب: آویز-کابلی
 • نوع روشنایی: ال ای دی
 • ارتفاع: 60 سانتی متر
 • جنس بدنه: 2 سال گارانتی برای سیستم برق و 15 سال گارانتی برای رنگ و پشتیبانی مادام العمر
 • میزان روشنایی: 20 متر مربع
 • ریموت: دارد