نمایش یک نتیجه

سرویس 20 پارچه استوانه ای تمام رنگی سام ست مدل 4118

  • سطل برنج و جا برنجی بزرگ
  • قوطی حبوبات و جاحبوباتی   4 عددی 1/5 کیلویی
  • سطل زباله  پدالی آرام بند متوسط  مدل F
  • قوطی پاسماوری و جا حبوباتی  3 عددی 1 کیلویی
  • سطل قند 7 کیلویی
  • سطل شکر پنجره دار 3کیلویی
  • جا ماکارونی پنجره دار
  • جا ادویه با درب نشانگر 6 عددی
  • جانانی
  • ترازو